Plastové okná, hliníkové okná a dvere PV win Púchov / Záručny a pozáručný servis

Plastové okná - Technické informácie a história profilov

Technické informácie

Technické parametre štandardne vyrábaných profilov INTERNOVA® zodpovedajú (vyrábajú sa i kontrolujú) požiadavkám európskej normy pre PVC profily EN 12608 i nemeckej normy RAL-RG 716/1. Preukázanie zhody s touto normou potvrdzuje získanie nemeckého certifikátu od Gütegemeinschaft kunstoff - fensterprofile Bonn s udelením ochrannej známky kvality "K" v okóbri 2001. V januári 2001 sa Novácke chemické závody, a.s. Nováky ako výrobca systému plastových profilov INTERNOVA® stali riadnym členom "Združenia pre okenné profily z plastov v Spoločnosti pre výrobu z plastov" so sídlom v Bonne. Výsledkom snaženia celého pracovného kolektívu bolo získanie certifikátu SIM (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004;OHSAS18001:2007) v roku 2013 firmou SGS Slovakia spol. s  r. O.

Preukázanie zhody s novou STN EN 12608 "Plasty" potvrdzuje udelený certifikát akreditovaným certifikačným orgánom VÚSAPL, a. s. Nitra. Zhodu s týmito, ale i inými technickými normami (DIN 53 753, STN 64 0521, PND TPD 10-019-05, ako i normami GOST) potvrdzujú i udelené certifikáty v ITC Zlín, MINSTROJ Moskva, UkrcentrSEPRObud Kyjev, Rohm and Haas France, IKA, REAGENS, CHEMSON.

Firma FORTISCHEM spolupracuje pri výbere aditív s renomovanými firmami: IKA, CHEMSON, Bärlocher, KANEKA, LG CHEM, TRONOX, KRONOS z dôvodu zabezpečenia vysokej kvality  produktu.

Významnou zmenou vo výrobe profilov INTERNOVA je náhrada používaného stabilizačného systému na báze olova systémom s nižšou úrovňou ekologickej záťaže.

Od roku 2006 sú bez výnimky všetky profily INTERNOVA vyrábané bez použitia olovnatých zlúčenín.

História profilov

1992
Výroba profilov začala v roku 1992 na 6 extrúznych linkách (Cincinnatti Milacron, dodávateľom technológie a know-how bola firma Greiner GmbH, Rakúsko). Z toho boli 4 extrúdre s kapacitou vytláčania 150 kg/hod, 2 extrúdre s kapacitou 100 kg/hod.

Začínalo sa s 9 profilmi s obchodným označením systému INTERTEC S. Tento masívny trojkomorový systém so stredovým tesnením bol kompatibilný so systémom INTERTEC vyrábaným v tom období rakúskou firmou Greiner. Potrebný sortiment ostatných profilov a doplnkov potrebných k zabezpečeniu požiadaviek výrobcov okien bol doplnený formou predaja.

1993 - 1997
Postupne sa rozšíril sortiment vyrábaných profilov na 19 typov, ktoré v roku 1997 získali ocenenie Zlatú medailu SLOVAK GOLD.

1997
Receptúra bola upravená tak, aby farebný odtieň vytláčaných profilov dosiahol trhom požadovaný odtieň blízky RAL 9016 ( odtieň pôvodnej receptúry dodanej v rámci know-how f. Greiner bol blízky RAL 9010, slonová kosť). Taktiež bola vyvinutá nová receptúra so zvýšenou odolnosťou voči nízkym teplotám INTERTEC S FROST FRIENDLY.

1998
Inovácia profilov v roku 1998 predstavovala úpravu niektorých technických detailov hlavných profilov, zjemnenie ich hrán, nové typy zasklievacích líšt. V tomto systéme s označením INTERTEC SOFT LINE bol priebehu rokov 1998-2001 rozšírený sortiment na 33 profilov.

2000
V súvislosti so zmenou vlastníckych pomerov v rakúskej firme Intertec (predtým Greiner) došlo od 1.1. 2000 k zmene názvu systému plastových profilov pre výrobu okien a dverí na INTERNOVA®. Repredajové doplnky do systému dodávané pôvodne firmou Greiner sa zabezpečili u iných dodávateľov (KPV Zandau Nemecko, FBS Zulpich Nemecko, Toplast Topoľčany a iné).

2001 - 2003
Pre potreby rozšírenia predaja okien v Nemecku bol systém profilov Internova roku 2001 certifikovaný aj v IFT Rosenheim.
V roku 2001 sa začala príprava nového 6-komorového systému INTERNOVA. Výroba profilov tohto systému (16 profilov) bola zahájená v roku 2002.

2004
V súvislosti s naplnením výrobných kapacít extrúznych liniek v roku 2003, bolo nutné pre rok 2004 zvýšiť výrobné kapacity. Investícia do nového, vysokorýchlostného extrúdra s výtlačnou kapacitou 350 kg/hod, zvýšila kapacitu výroby profilov, čím sa vytvorili predpoklady pre plynulé zabezpečovanie požiadaviek odberateľov v roku 2005. Aktívne vyrábaných profilov v spoločnosti Fortischem a. s. bolo v tomto období 45 typov profilov ( 6 starších typov z pôvodnej rady trojkomorového systému bolo z výrobného programu vypustené).

2005
V roku 2005 bol odskúšaný a na výstave Coneco ocenený systém INTERNOVA 6000 THERMO, so zvýšenou tepelnou izoláciou s aplikáciou vhodnou predovšetkým v nízko-energetických budovách.

2006
Pre potreby predovšetkým východných trhov bol uvedený na trh 4-komorový systém bez stredového tesnenia (6 typov profilov), ktorý je kompatibilný s doplnkovými profilmi 3-komorového systému. Po dlhodobom odskúšavaní sa od 1.4. 2006 začala realizovať výroba všetkých profilov Internova s bezolovnatým stabilizačným systémom.

2007
Realizovala sa výroba 6-komorového systému s vtlačenými, zvárateľnými tesneniami na báze TPV.

2016
Realizuje sa rozšírenie výroby 6-komorového systému o profily na výrobu plastových okien s hranatým dizajnom a systém pre výrobu dverí so stavebnou hĺbkou 80 mm.

< späť

výroba, montáž

O firme

Plastové
okná

Hliníkové okná

Vchodové dvere

Doplnky

Farebná škála

Referencie

Kontakt

Copyright © 2023 pvwin.sk. Všetky práva vyhradené.

PV WIN spol. s r. o.
Záriečie 37
020 52 Záriečie

Tel:
0903 361 267

E-mail:
pvwinsk@gmail.com

O firme   |   Plastové okná   |   Hliníkové okná   |   Vchodové dvere   |   Farebná škála   |   Referencie   |   Kontakt